LET OP! Door de huidige situatie met een tekort aan houtpellets, een enorme toename in vraag (extreme gasprijs, bijstook Energiecentrales) en minder aanbod (situatie Rusland, minder grondstoffen/productie) zullen de prijzen (helaas) blijven stijgen. In onze webshop vindt u altijd de actuele geldende prijzen.
***

VRAGEN? HULP BIJ BESTELLEN? 0575 509 526

faq.png
Wat zijn houtpellets?

Houtpellets worden gebruikt als een vorm van vaste brandstof. Houtpellets zijn cilindervormige korrels geproduceerd uit onbehandeld houtzaagsel en -schaafsel afkomstig uit de houtbewerkingsindustrie. Denk hierbij aan houtzagerijen, trappenfabrieken, kozijnfabrieken etc. Dankzij de homogene samenstelling en consistente vorm van de houtpellets kan de verbranding ervan gecontroleerd met zo een hoog mogelijk rendement plaatsvinden.

Door het droge houtzaagsel en -schaafsel onder hoge druk te persen ontstaan houtpellets. Door het persen is de energiedichtheid verhoogd en het product veel zwaarder. De houtpellets vallen na het persen niet uit elkaar doordat de lignine (bestandsdeel van hout) tijdens het persen warm wordt en als natuurlijk bindmiddel werkt.

Wat_zijn_houtpellets.png

Bekijk voor uitgebreidere informatie ook het filmpje over hoe houtpellets worden gemaakt.

Waarom zou ik pellets gebruiken?

Houtpellets hebben veel voordelen!

Met houtpellets stookt u CO2 neutraal en draagt u daardoor bij aan een schoner klimaat.

  • Houtpellets kennen een extreem schone verbranding met een laag asgehalte als resultaat;
  • Het is nog steeds goedkoper dan gas en/of olie;
  • Houtpellets hebben een hoge energiedichtheid;
  • Houtpellets kunnen verbrand worden in volledig geautomatiseerde houtpelletkachels en –ketels;
  • Houtpellets zijn schoon en stinken niet bij verbranding;
  • Houtpellets zijn handelbaar;
  • De opslag van houtpellets is eenvoudig omdat er geen milieubeschermende maatregelen getroffen hoeven worden zoals bij olie;
  • Houtpellets zijn minder volumineus dan alternatieve warmtebronnen en daardoor ook makkelijker op te slaan en te vervoeren;
  • Dankzij de certificering weet u wat u koopt.
Waar moet ik op letten bij de aankoop van pellets?

De kwaliteit van houtpellets wordt bepaald door de kwaliteit van de grondstof. De grondstof moet droog, schoon, vers, constant, uniform en niet vervuild of verontreinigd zijn. Om vervolgens perfecte houtpellets te persen moet de juiste pers, de juiste vochtigheid en de juiste druk worden gebruikt. Dit is het basisprincipe voor het produceren van goede houtpellets.

Kies voor gecertificeerde houtpellets
ENplus en DIN plus gecertificeerde houtpelletsproducenten zijn verplicht om de juiste grondstof te gebruiken. Ook worden er strenge eisen gesteld aan het productieproces. Jaarlijks worden deze bedrijven gecontroleerd door onafhankelijke auditors.

Er worden ook houtpellets in de markt aangeboden die gemaakt worden van verontreinigde grondstoffen. Deze houtpellets zijn slecht voor uw kachel en het milieu. Verontreinigde grondstoffen zijn bijvoorbeeld pallets, sloophout, spaanplaten, etc. Hier zitten lijm-, verf- en plasticresten in die tijdens de verbranding chemische emissies vrijgeven die uw kachel en het milieu aantasten. Deze houtpellets zien er niet heel anders uit, maar zijn vaak veel goedkoper en niet gecertificeerd.

Er zijn kachelleveranciers die hun garantie koppelen aan het gebruik van ENplus A1 gecertificeerde houtpellets. Met andere woorden; de garantie vervalt wanneer blijkt dat er niet-gecertificeerde houtpellets zijn gebruikt in het betreffende systeem.

Hoe herken ik gecertificeerde houtpellets?

Er wordt helaas nog gefraudeerd door niet gecertificeerde houtpellets aan te bieden met de ENplus-claim. Daarom is het belangrijk om altijd te controleren of het om gecertificeerde houtpellets gaat. Alleen de vermelding van ENplus A1 bij het product, hoeft niet te betekenen dat het om ENplus gecertificeerde houtpellets gaat. Let goed op de vermelding van het ENplus logo en bijbehorend nummer.

Logo en nummer

Controleer of de nummers corresponderen met de aanbieder. Het kan zijn dat de aanbieder onder een ander label de houtpellets verkoopt. Neem dan contact op met het bedrijf en vraag of dit klopt.

Enplus_A1.png

Controleren bij ENplus

Op de website van ENplus, kunt u controleren welke bedrijven er als producent en/of trader zijn gecertificeerd. Ook vindt u op de site een zwarte lijst van frauderende bedrijven. ENplus heeft een speciale fraude afdeling, die erop toeziet dat fraudegevallen worden aangepakt.

ENplus gecertificeerde houtpellets worden gecontroleerd op een aantal kwaliteitseisen. In dit document vindt u de vereiste waardes: ENplus handboek, deel 3 Kwaliteitseisen houtpellets

Wat is het verschil tussen houtpellets gemaakt van naaldhout en gemixte houtsoorten?

Kwaliteit en kleur
De kleur van de houtpellets zegt niet noodzakelijk iets over de kwaliteit, maar eerder over de toegepaste houtsoort.

Naaldhout houtpellets
Deze houtpellets zijn geproduceerd uit 100% naaldhout en hebben een lichte kleur afhankelijk van het soort naaldhout. Deze houtpellets zijn in Europa de bekendste en meest voorkomende soort. Deze houtpellets kenmerken zich door een schone verbranding, een hoge energiewaarde, lage asgehaltes en weinig onderhoud. Wel blijkt in de praktijk dat houtpellets waar ook loofhout in zit meer warmte afgeven in een houtpelletskachel.

naaldhout5sterren_los.jpg

Mix naald-/loofhoutpellets

Deze houtpellets worden geproduceerd uit een mix van naald- en loofhout. De meest voorkomende mix is eiken, beuken en naaldhout. Deze houtpellets bestaan bijna altijd minimaal uit 20% naaldhout. Anders zou het te veel energie kosten om het te persen i.v.m. het harde karakter van loofhout. Deze houtpellets kenmerken zich door een intense warmteafgifte en een iets hoger asgehalte dan 100% naaldhout pellets.

mix5sterren_los.jpg

Vraag bij deze houtpellets altijd naar een analyse. Naaldhoutpellets waar heel veel schors in zit, zijn ook bruin van kleur, maar niet geschikt voor uw kachel. Let dan goed op het asghalte. Deze mag niet hoger zijn dan 0,7%. Wanneer u kiest voor ENplus A1 gecertificeerde houtpellets, dan bent u altijd verzekerd van een goede kwaliteit en een asgehalte onder de 0,7%.

De kleur van de pellets is anders dan bij de vorige levering.

De kleur van de pellets zegt niet noodzakelijk iets over de kwaliteit.

Houtpellets worden geproduceerd uit natuurproducten, waarvan de samenstelling en de kleur (per levering) kunnen wisselen. Houtzagerijen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van een kapperiode en maken gebruik van vers hout of hout dat al langer in opslag ligt.

De gebruikte grondstof heeft invloed op de kleur van de houtpellets. Daarnaast is geen boom exact hetzelfde. 

Daarnaast heeft de droogtemperatuur invloed op de kleur van de houtpellets. Hoe hoger deze temperatuur is, hoe donkerder de kleur van de houtpellets. Dit heeft overigens geen invloed op de kwaliteit van de grondstof en houtpellets. 

Hoeveel energie zit er in houtpellets t.o.v. aardgas en olie?

1 kg houtpellets        =    0,53 m3 aardgas
1 kg houtpellets        =    0,5 liter stookolie    

Hoe lang kunt u stoken met een zak van 15 kg houtpellets?

1 kilo houtpellets bevat afgerond 5 kw/h. Dit houdt in dat een houtpelletkachel van 7 kw op vollast (dit is de warmste stand) ongeveer 1 kilo per 40 minuten verbruikt. Met een zak van 15 kg kunt u 10 uur voluit stoken.  

tabel.jpg

Het rendement van de kachel heeft invloed op de brandduur.

Waarom zijn houtpellets CO2-neutraal?

Houtpellets zijn een CO2-neutrale brandstof. Ten eerste en bovenal omdat er gewerkt wordt met een afvalproduct. Wanneer er niets mee gedaan wordt, zou het gaan rotten en vervolgens CO2 uitstoten. Daarnaast is het zo dat de CO2 die in de houtpellets zit, gedurende de levenscyclus van de boom is opgenomen. Bij de verbranding wordt vervolgens weer evenveel CO2 uitgestoten. Hierdoor wordt er (anders dan bij fossiele brandstoffen zoals gas en stookolie) geen extra CO2 toegevoegd aan de atmosfeer.

Stiftung Warentest heeft het volgende vastgesteld:
Rekening houdend met de CO2-uitstoot door de productie en het transport van houtpellets zal een houtpelletsverwarming slechts een vijfde van de uitstoot van een stookketel op fossiele brandstof vrijgeven. Verwarmen met houtpellets is een actieve en persoonlijke bijdrage aan het bestrijden van de klimaatverandering.

CO2_Cyclus.jpg

Hoeveel as produceren houtpellets?

Houtpellets zijn gemaakt van schone gedroogde houtresiduen, afkomstig van ontschorste bomen. De houtpellets worden optimaal verbrand in speciaal ontworpen houtpelletkachels of -ketels. Hierdoor is het as dat overblijft minimaal en niet te vergelijken met brandhout. 

De ENplus A1 houtpellets van Pure Power hebben een maximaal asgehalte van 0,7%. Vaak is dit asgehalte nog veel lager. De as zit overigens vol met voedingsstoffen voor planten en is absoluut niet chemisch. De as kunt u dan ook uitstekend als compost in de tuin gebruiken.

Hoe (lang) kunnen houtpellets het beste worden opgeslagen?

Goed geconditioneerd kunnen houtpellets jaren worden opgeslagen. Geconditioneerd houdt in binnen een ruimte waarbij de temperatuur constant is en de vochtigheidsgraad constant en laag is. 

Houtpellets zijn hygroscopisch, wat betekent dat ze vocht aantrekken. Er zitten ter ventilatie kleine luchtgaatjes in de zak. De zakken houtpellets kunnen derhalve absoluut niet buiten of in een vochtige omgeving worden opgeslagen.

Wanneer houtpellets toch vochtig worden, verpulveren de houtpellets tot pulp.

Houtpellets zijn ook uiterst geschikt als kattenbakvulling en bodembedekker in (paarden)stallen. Houtpellets nemen uitstekend vocht op en minder stoffig dan stro of reguliere kattenbakvulling.

Wat zijn de afmetingen van de verschillende pallets met zakken houtpellets?

Een pallet Pure Power houtpellets (ENplus en DIN plus) bevat 66 zakken met een totaal gewicht van 990 kg - exclusief de pallet van ca. 25 kg. De zakken houtpellets liggen gestapeld op een pallet van 100 x 120 cm of 120 x 120 cm. De hoogte van de totale pallet gestapeld is ongeveer 160 cm hoog. 

Een 'halve' pallet bevat 30 zakken met een totaalgewicht van 450 kg (exclusief pallet van ca. 25 kg). De zakken liggen gestapeld op een europallet van 100 x 120 cm. De hoogte van de pallet is ongeveer 90 cm hoog.

De big bag met ENplus houtpellets staat op een europallet van 100 x 120 cm en is ongeveer 200 cm hoog. De big bag is (vooral) in het midden breder dan de pallet.

De big bag met DIN plus houtpellets staat op een blokpallet van 120 x 120 cm en is ongeveer 200 cm hoog. De big bag is (vooral) in het midden breder dan de pallet.

Zijn er in de toekomst wel voldoende houtpellets?

De 28 lidstaten van de EU produceerden in 2019 bijna 18 miljoen ton houtpellets, wat neerkomt op een groei van 5 procent ten opzichte van 2018. In de hele EU is de belangrijkste bron van grondstoffen houtverwerkingsresten, waardoor pellets een “echt voorbeeld van hulpbronnenefficiëntie en circulariteit” zijn volgens een nieuw rapport van Bioenergy Europe.

Voor de tweede keer sinds de lancering in 2007 wordt het statistisch rapport 2020 van Bio-energie Europe (voorheen bekend als AEBIOM) opgesplitst in verschillende publicaties, elk hoofdstuk over een ander aspect van bio-energie. Het vijfde hoofdstuk van het statistisch verslag 2020 richt zich op houtpellets, waarin de belangrijkste bijdrage van de houtpellets aan het duurzame herstel van de EU en aan de doelstelling inzake koolstofneutraliteit voor 2050 wordt benadrukt.

Volgens het rapport produceerde de EU28 in 2019 bijna 18 miljoen ton pellets, wat overeenkomt met ongeveer 7,6 Mtoe en 5 procent hoger is dan in 2018. In de hele EU is de belangrijkste bron van grondstoffen houtverwerkingsresten, waardoor pellets een “echt voorbeeld van hulpbronnenefficiëntie en circulariteit” zijn.

Voorts wordt in het verslag opgemerkt dat de productie van pellets een economisch doel biedt op beschadigd en anderszins onveranderlijk hout, waardoor sanitaire stekken en andere noodzakelijke bosbeheeractiviteiten levensvatbaar zijn.

In verschillende EU-lidstaten, zoals Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk en België, is dit al een oplossing om door insecten beschadigde houtverwijdering uit de bossen te stimuleren.

Duurzame en kosteneffectieve hernieuwbare brandstof

Houtpelletsgebruik dat een duurzame, efficiënte en veilige oplossing is voor huishoudens, commerciële en kleine industriële processen vormen ook een kosteneffectief middel om de Europese verwarmingssector te faciliteren.

Het verslag wijst erop dat houtpellets vaak goedkoper zijn dan alternatieven voor fossiele brandstoffen, zoals stookolie, aardgas of steenkool, waardoor het een “perfecte bondgenoot” is om energiearmoede aan te pakken.

Met 16,4 miljoen ton verbruikt in de EU28 in 2019, neemt verwarming op houtpellets in populariteit toe in veel lidstaten. Toch is er nog steeds een groot deel van de huishoudelijke verwarmingstoestellen die op fossiele brandstoffen draaien in de EU-28.

Zoals blijkt uit het recente rapport van de energie-unie, genieten fossiele brandstoffen nog steeds verschillende vormen van subsidies (meer dan 50 miljard euro in 2018, een stijging van 6% ten opzichte van 2015). Dergelijke maatregelen ondermijnen het concurrentievermogen van hernieuwbare oplossingen, waardoor de overgang naar koolstofneutraliteit wordt vertraagd.

De voorgestelde EU-doelstelling om de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55 procent broeikasgassen te verminderen en tegen 2050 geen netto-emissies meer, vereist een snelle geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen in alle sectoren van de Europese economie.

Hoe worden houtpellets opgezakt?

Dit filmpje laat zien hoe houtpellets worden opgezakt. Dit betreffen oude Pure Power zakken, die niet meer worden verkocht. Maar het filmpje geeft wel goed weer hoe het proces verloopt.

Worden er extra bossen gekapt voor houtpellets?

Nee, er worden geen extra bossen gekapt. Sterker nog, door duurzaam en verantwoord te kappen groeien bossen sneller.

happytree.png

Hierdoor wordt er jaarlijks nog eens extra CO2 opgenomen.

De bossen in Europa zijn de afgelopen jaren alleen maar gegroeid (Europese bossen groeien met 1500 voetbalvelden en In Europa wordt meer hout gekapt, ‘maar van een kaalslag is geen sprake’). Dit kwam door verantwoord bosbeheer maar zeker ook door een minder vraag naar hout. Met een aantrekkende economie en de (ver)bouw drift die is ontstaan door Covid-19 is de vraag naar hout explosief gestegen. De vraag naar houtproducten is vele malen groter dan de markt aankan (Tekort aan hout zet prijzen onder druk) wat zorgt voor minder aanbod en een hogere houtprijs.

Al honderden jaren lang gebruiken we hout als basis voor vele dagelijkse zaken als meubels, bij de bouw van een huis, de schutting in de tuin of bijvoorbeeld als grondstof voor papier & karton. Hoe harder de economie groeit, hoe meer vraag er is naar hout. Hoe meer vraag naar hout, hoe meer reststromen er vrijkomen (’Beeld van biomassa veel te negatief’). Deze reststromen worden gebruikt in de papier & karton industrie, voor het maken van MDF of spaanplaat en tegenwoordig ook als grondstof voor biobrandstof en het produceren van duurzame energie. Duurzaam bosbeheer is hierbij cruciaal omdat een land/regio zijn bestaansrecht ontleent aan deze (productie)bossen en daar al generaties lang van moeten leven.

In veel berichtgeving wordt biomassa weggezet als houtpellets waarvoor bossen gekapt moeten worden en dat is dus niet het geval. Daarbij hebben we veel meer soorten biogrondstoffen en toepassingen die onze Nederlandse industrie kunnen helpen verduurzamen, iets waar we allemaal voordeel van hebben.

We hebben als Nederland ook nog de strengste duurzaamheidscriteria van Europa en daar moeten alle bedrijven, welke houtpellets als grondstof gebruiken, zich aan conformeren. Ook de landen van herkomst controleren hier streng op want, zo is de redenatie, het is onze toekomst van de volgende generaties die we moeten veiligstellen.

Hoe en wanneer wordt uw bestelling geleverd?

Bezorging

Uw bestelling wordt binnen 2 werkdagen of op de door u gekozen werkdag bij u bezorgd tussen 7.30 en 19.30 uur. Een pallet met houtpellets weegt meer dan 1.000 kg! De bezorging hiervan is vanzelfsprekend ingewikkelder dan wanneer u een boek of kleding laat bezorgen.

De bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, dus geen extra kosten of verrassingen bij het afrekenen. Er wordt alleen een toeslag berekend voor tijdsleveringen (vroege)ochtend- of middaglevering) en bezorgingen op de Waddeneilanden of in België. De tarieven hiervoor worden automatisch berekend in de webshop op basis van het ingevoerde verzendadres of het selecteren van een tijdslevering.

De vrachtwagen is meestal uitgerust met een kooiaap (meeneemheftruck) en/of een (hand)pompwagen. Deze combinatie zorgt ervoor dat uw bestelling in de meeste gevallen door de chauffeur op de door u gewenste plek kan worden neergezet. Hierbij is de beoordeling van de chauffeur altijd leidend, waarbij veiligheid en het voorkomen van schade voorop staan. Twijfelt u of de bestelling bij u kan worden bezorgd? Neem dan contact met ons op! Is de bezorging met kooiaap noodzakelijk? Gelieve dit aan te geven bij uw bestelling in het opmerkingenveld bij het afrekenen.

Onlinehoutpellets bezorging Pure Power houtpellets


De ervaren chauffeurs bezorgen dagelijks onze producten op veel verschillende adressen. Ze komen in aanraking met verkeersdrukte, verschillende soorten bezorgadressen en weersomstandigheden. Het transport verzorgen wij niet zelf. Daarom kunnen wij geen rekening houden met voorkeuren zoals ochtend- of middagbezorgingen. U kunt wel voor een tijdslevering kiezen. De chauffeur belt wanneer hij/zij in de buurt is, zodat u niet de hele dag op het bezorgadres hoeft te blijven. U kunt ook afspreken met de chauffeur om uw bestelling op een afgesproken plek neer te laten zetten (voor eigen risico).

Onlinehoutpellets bezorging Pure Power houtpellets met Ecotrans

Is een tijdslevering ook mogelijk?

Tijdslevering

Het is mogelijk om de bestelling voor of in een dagdeel te laten bezorgen.
U kunt dit tijdens het bestellen opgeven. De hoogte van de toeslag ziet u direct in de winkelwagen.
Let op; voor een aantal postcodes geldt een hogere toeslag. 

Tarieven tijdslevering

Postcode: 30-33, 43-46, 60-65, 14-17*, 78,79-82, 84-99
voor 8.00 uur:  € 102,75
tussen 8.00-12.00 uur: € 68,50
tussen 13.00-18.00 uur: € 47,95

*m.u.v. de Waddeneilanden 

Overige postcodes
voor 8.00 uur: € 68,50
tussen 8.00-12.00 uur: € 41,10
tussen 13.00-18.00 uur: € 20,55
Genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW

De standaard levering is zonder extra kosten en vindt plaats tussen circa 7.30 en 19.00 uur. De chauffeur belt circa een uur van te voren.

Wat is een kooiaap?

Een kooiaap is een kleine heftruck die achter de vrachtwagen hangt (meeneemheftruck). De kooiaap wordt gebruikt om de pallet met zakken houtpellets uit de vrachtwagen te halen en bij u op de juiste plek te bezorgen.
Een kooiaap heeft een gewicht van ca. 2.500 kg (!) en een breedte van ca. 2,5 meter. Het hefgedeelte van de heftruck is hoog en meestal te hoog om in bijvoorbeeld een garage te rijden. 

Heeft u vragen over de (on)mogelijkheden van de aflevering met kooiaap, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Onlinehoutpellets bezorging Pure Power houtpellets

Wat moet ik doen bij een klacht?

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht schriftelijk aan ons door te geven.
Dit kan per e-mail of per post. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen deze naar ieders tevredenheid op te lossen.

Zorg ervoor dat uw klacht volledig is en voorzien is van foto's, data en overige gegevens die mogelijk relevant zijn.

Onze gegevens:
Pure Power B.V.
Rijksstraatweg 102
7383 AV  Voorst gem Voorst
E-mail: info@purepower.nl 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (Onlinehoutpellets.nl) bij is aangesloten.

Wat doe ik met de bijgeleverde pallet?

Bijgeleverde pallet

De zakken houtpellets en/of big bag houtpellets worden geleverd op een europallet van 120 x 100 cm of blokpallet van 120 x 120 cm. Deze pallet is bij de prijs inbegrepen en wordt niet retour genomen door de chauffeur. Er is dus geen ruil- of statiegeldsysteem van toepassing. U kunt de pallet houden en/of zelf afvoeren.

Wat is het NBKL?

Het NBKL is de Nederlandse vereniging van bioketel leveranciers, waarbij Pure Power is aangesloten als geassocieerd lid.

De NBKL is de brancheorganisatie voor leveranciers van bioketels. De organisatie geeft informatie over bioketels, werkt aan kwaliteitskeurmerken en behartigt de belangen van haar leden bij overheden. De NBKL staat voor schone en betaalbare energie uit reststromen en hernieuwbare grondstoffen. Zo draagt zij bij aan een duurzame toekomst.

Leveranciers mogen alleen lid worden van de NKBL wanneer zij bioketels aan de markt leveren die voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving, keurmerken en veiligheidscriteria. De NBKL is van mening dat afnemers hier hun voordeel mee kunnen behalen. De NBKL verlangt ook van haar leden dat zij toezien dat nieuwe installaties worden gevoed met alleen schone duurzame biomassa, waarbij in overleg met de biobrandstofleveranciers wordt gestreefd naar meer uniformiteit of standaarden, zodat onze biomassaketels storingsvrij kunnen draaien.

Onderstaand de bedrijfsfilm van de NBKL.

Bedrijfsfilm NBKL

Biomassafeiten; eerlijke antwoorden op vragen over biomassa

De inzet van biogrondstoffen speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van onze economie en manier van leven.

Biogrondstoffen vormen de basis voor de verduurzaming van de industrie. Of het nu gaat om duurzame geproduceerde producten of energie, biomassa zal een belangrijke rol spelen bij deze transitie.

Biomassafeiten is een initiatief van bedrijven en organisaties actief in de wereld van biomassa om een eerlijke kijk te geven op de mogelijkheden die biomassa biedt voor onder andere het produceren van duurzame producten en het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Deze enerverende markt kenmerkt zich door een hoge mate van veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, innovaties en een breed spectrum van mogelijke producten en toepassingen. Duurzaam omgaan met de grondstoffen is de basis voor alles waar deze bedrijven en organisaties voor staan. Hergebruik van reststromen uit de landbouw, afvalinzameling en industrie, behoudt van de biodiversiteit van bossen en landbouw, het gebruik van houtige biomassa of het verbouwen van speciale gewassen voor de industrie, het mag nooit ten koste gaan van de natuur, dieren en voedselvoorziening.

Voor meer informatie: bezoek de website van biomassafeiten.

Filmpje Biomassafeiten

Handleiding Qube terrasverwarmer

Onderstaand treft u de handleiding van de Qube terrasverwarmer.

Meer informatie over prijzen en het bestellen vindt u in de webshop: Duurzame terrasheaters op houtpellets

Handleiding Qube terrasverwarmer

Handleiding Mini Bucket Fire

Onderstaand treft u de handleiding van de Mini Bucket Fire.

Meer informatie over prijzen en het bestellen vindt u in de webshop: Pure Power Mini Bucket Fire

Handleiding Mini Bucket Fire

Betaalmethodes

U kunt in onze webshop via onderstaande betaalmethodes betalen. Er worden geen extra kosten (door)berekend.

iDeal

Overboeking

MasterCard

Visa


De betalingen worden geïnd door payment service provider MultiSafepay.

Bij keuze 'Overboeking' wordt de levering ingepland na de ontvangst van uw betaling. De verwerking van de betaling duurt circa 3 werkdagen. Houd er rekening mee dat de levering in dat geval langer duurt dan binnen 2 werkdagen.